logo

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Wijzigingen werkinstructies

 

Met ingang van 1 april 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd op Kenniswijzer. Hieronder staan er enkele genoemd. 

 

Reistijd en -kosten: De overlappingen in de werkinstructies van artikel 24 en 25 Bvr zijn verwijderd en samengevoegd. Er is nu een werkinstructie artikel 24 Bvr reistijd Binnenland (incl. reiskosten) en een werkinstructie artikel 24 Bvr reistijd Buitenland (incl. reiskosten).
 

Onrechtmatige daad: De werkinstructie O010 en MHO is aangevuld met het onderwerp affectieschade.

 

Bedrijfsmatig handelen: In de werkinstructie is toegelicht dat ook zonder inschrijving bij de KvK sprake kan zijn van een zelfstandig beroep of zakelijk handelen. Dit betreft een toelichting op staand beleid.
 

Curatele/onderbewindstelling: In de werkinstructie P090 is het beleid met betrekking tot zelfredzaamheid bij ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap gewijzigd.
 

Bestuursrecht: De werkinstructie B010 is uitgebreid met verzoeken in het kader van de WOB (Wet openbaarheid van bestuur) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Internationale Instanties: De werkinstructie is herschreven, opnieuw genummerd en o.a. aangevuld met informatie over het Europees Openbaar Ministerie. Klachtzaken bij internationale instanties, bijvoorbeeld klacht EHRM (adviesvergoeding), moeten gecodeerd worden met B060.

 

Strafzaak Kantonrechter: De werkinstructie S010 is uitgebreid. Bij hoger beroep in strafzaken die in eerste aanleg dienden bij de Kantonrechter wordt een taakstraf van 20 uur als voldoende belang aangemerkt.
 

Geschillen/klachtzaken gedetineerden: De werkinstructie Z080 klachtzaken gedetineerden is uitgebreid met een aantal voorbeelden en toelichting op het begrip aantasting persoonlijke integriteit. Dit betreft een toelichting op staand beleid.
 

Strafpiket: De werkinstructie artikel 23/23a Bvr is onder meer uitgebreid met het onderwerp Rechtshulpverzoek aan Nederland.
 

Gebruikersinstructies: Er zijn twee gebruikersinstructies toegevoegd aan Kenniswijzer, namelijk Hercontrole Inkomen en Verhaal kosten rechtsbijstand.

 

Zaakcodelijst - Gewicht in punten

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).

Top