logo

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Wijzigingen werkinstructies

 

Met ingang van 1 oktober 2018 zijn er wijzigingen doorgevoerd op Kenniswijzer. Hieronder staan er enkele genoemd.

 

(Straf)piket: De werkinstructies van piket zijn aangepast, onder meer 23/23a Bvr. Ook zijn twee voorbeelden opgenomen voor de kilometervergoeding in piketzaken.

Prejudiciële vragen: Het toevoegbeleid met betrekking tot prejudiciële vragen bij de Hoge Raad is beschreven in de werkinstructie Bereik paragraaf 3.1.8.

Geschil onderwijsinstelling: Het toevoegbeleid voor geschillen in het MBO/HBO/WO is verder uitgewerkt in de werkinstructie B010.

Financiële beoordeling: De beoordeling van conservatoir beslag in strafzaken is toegevoegd aan de werkinstructie Financiele beoordeling.

Mutatie opvolging: De werkinstructie Mutatie opvolging en de gebruikersinstructie zijn aangepast.

Verbintenissenrecht: De werkinstructie O030 is uitgebreid met aantal voorbeelden van zelfredzaamheid en voorliggende voorzieningen (Geschillencommissie).

Resultaatbeoordeling: De werkinstructie  Resultaatbeoordeling is onder meer uitgebreid met een aantal voorbeelden.

Strafbeschikking: Het toevoegbeleid bij overtredingen is nader beschreven in de werkinstructie S041.

Internationale Instanties: Er is een gebruikersinstructie opgenomen voor procedures die worden gevoerd bij internationale instanties zoals de VN, Europese Commissie en het EHRM.

Gebruikersinstructie buitenland: Voor aanvragen uit het buitenland is de Opgave Inkomen en Vermogen ook beschikbaar in het Engels, Duits en Frans.

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).

Top