logo

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Wijzigingen werkinstructies

 

Met ingang van 1 oktober 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd op Kenniswijzer. Hieronder staan er enkele genoemd. 
 

Algemeen toevoegbeleid
Nieuwe werkinstructie Algemeen toevoegbeleid, o.a. met de termijn voor het indienen van een aanvraag toevoeging.

Art. 5 Bvr Beëindigd voor procedure
Toelichting op geplande en gelaste comparitie.

Art. 6 Bvr Cassatie slachtoffer ernstig misdrijf
Vaststelling van de vergoeding in O013 zaken en strafcassatie (met middelen 11 punten).

Art. 23 Bvr Psychiatrisch Patiëntenpiket
Wijzigingen van de werkinstructie met ingang van 1 januari 2020.

B010 Bestuursrecht
N.a.v. jurisprudentie toegelicht wanneer geen sprake is van complexiteit bij CBR-zaken.

E010 Erfrecht
Aanvulling beleid m.b.t. de vereffenaar bij de afwikkeling van een erfenis.

F010 Belastingrecht
Bezwaar tegen dwangbevel is nader toegelicht. Zelfredzaamheid, tenzij complex.

P030 alimentatie
Voor jong meerderjarige en verzoek levensonderhoud geldt de reguliere eigen bijdrage tabel.

R010 overige - deurwaarder
Geen toevoeging aan de deurwaarder voor verrichten van ambtshandelingen.

S040/S050 Cassatie
Beleid bij cassatie in het belang der wet is toegelicht (geen toevoeging).

V070 voornemen-/V071 beroep vervolgaanvraag asiel
Beleid bij voorgenomen buiten behandeling stelling vanwege onvolledig M35-O formulier (in beginsel geen toevoeging, voor beroep wel bij inhoudelijk juridisch verweer).

Bedrijfsmatig handelen
Bij vervolgaanvragen wordt steeds de financiële positie van het beroep/bedrijf getoetst.

Bereik
• Eén toevoeging voor minderjarige slachtoffers en de wettelijk vertegenwoordiger.
• Getuigenverhoor terwijl de bodemprocedure aanhangig is, geen afzonderlijke procedure.
• In asiel-/vreemdelingenzaken is bereik vovo en bodemprocedure nader toegelicht.

Financiële beoordeling
Norm alleenstaande ouder wordt toegepast als voor uitwonende minderjarige kinderbijslag wordt ontvangen.

Financieel belang
Kosten die volgen uit de verzetprocedure worden niet tot het belang gerekend.

HT Resultaatbeoordeling
Toelichting op het (altijd) invullen van het formulier Resultaatbeoordeling.

Mediation
Toelichting op rechtspositionele vragen die tot afgifte van een aparte LAT aan de advocaat kunnen leiden.

Mutatie opvolging
Belang benadrukt dat de (HT) advocaat doorvraagt bij rechtzoekende of er eerder is toegevoegd.

Resultaatbeoordeling
Extra voorbeelden met betrekking tot echtscheiding en resultaat (koopwoning/hypotheek en schenking).

Wet dwangsom
Codering Wet Dwangsom is nader toegelicht.
 

Zaakcodelijst - Gewicht in punten

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).

Top