logo

Wet op de rechtsbijstandprint icon

De Wet op de rechtsbijstand is de wet in formele zin die sinds 1994 geldt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

U kunt hier kiezen voor het inzien van de volledige tekst van de Wet op de rechtsbijstand.

 

Hoofdstuk I Begripsbepalingen

artikel 1

Hoofdstuk II De raad voor rechtsbijstand

Afdeling 1 De raad en zijn organen 

§ 1 Algemeen

Artikel 2

§ 2 Het bestuur

Artikel 3

Artikel 4

§ 3 De raad van advies

Artikel 5

Artikel 6

Afdeling 2 Taak en werkwijze van het bestuur

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Afdeling 3 Personeelsleden van de raad

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk III De verlening van rechtsbijstand

 Afdeling 1 Algemeen

Artikel 12

Artikel 13

Afdeling 2 De inschrijving van advocaten door het bestuur

 Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Afdeling 3 De stichting rechtsbijstand

 Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Hoofdstuk IIIa De verlening van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen binnen de Europese Unie

Artikel 23a

Afdeling 1 Rechtzoekenden die wonen in een andere lidstaat dan Nederland

Artikel 23b

Artikel 23c

Artikel 23d

Artikel 23e

Artikel 23f

Artikel 23g

Artikel 23h

Afdeling 2 Rechtzoekenden die wonen in Nederland

Artikel 23i

Artikel 23j

Afdeling 3 Afstemming andere regelgeving

Artikel 23k

Hoofdstuk IV De toevoeging

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk IVa Mediation

Artikel 33a

Artikel 33b

Artikel 33c

Artikel 33d

Artikel 33e

Hoofdstuk V Financiële bepalingen

Afdeling 1 De normen voor de financiële draagkracht van de rechtzoekende

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 34b

Artikel 34c

Artikel 34d

Artikel 34e

Artikel 34f

Artikel 34g

Artikel 35

Artikel 36

Afdeling 2 De kosten van de verlening van rechtsbijstand

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 37b

Artikel 37c

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Afdeling 3 Subsidieverstrekking aan de raad en aan een voorziening

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 42b

Artikel 42c

Hoofdstuk VI Rechtsbijstand in strafzaken

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 44a

Hoofdstuk VII Bezwaar en beroep

Artikel 45

Artikel 46

Hoofdstuk VIII Toezicht op de naleving

Artikel 47

Hoofdstuk IX Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

 

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 19-12-2010

Laatst gewijzigd: 22-01-2013

Top