logo

Artikel 14 Wrbprint icon

Alle in Nederland kantoor houdende advocaten die daartoe een aanvraag hebben ingediend, worden door het bestuur ingeschreven indien zij voldoen aan de in artikel 15 bedoelde voorwaarden. Het bestuur kan regels stellen met betrekking tot deze voorwaarden. Deze regels behoeven de goedkeuring van Onze Minister.

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 20-12-2010

Laatst gewijzigd: 20-12-2010

Top