logo

P012 beëindiging samenwoning met nevenvorderingenprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 28 Wrb
Artikel 24 Wrb aantekening 7 HT
Artikel 32 Wrb aantekening 20 HT (bereik)

Benodigde stukken / informatie

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Civiel

Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener moet als personen- en familierechtspecialist zijn ingeschreven.  Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat.

Als de rechtsbijstandverlener niet als personen- en familierechtspecialist is ingeschreven wijs je de aanvraag af met tekstcode 182.

Uitzondering inschrijvingsvoorwaarden

Alleen in cassatiezaken geldt het vereiste van specialisatie niet.

Toevoegbeleid

Let op: Voor deze zaakcode geldt een andere eigen bijdrage (artikel 2a Bebr).

In deze situatie is er sprake van een verbroken relatie tussen twee partijen.
Een eerste toevoeging voor een geschil na verbreking van de relatie/samenwoning verstrek je met de code P012 (advies/procedure). Is bij de aanvraag aangegeven dat de advocaat een procedure over een nevenvordering gaat voeren, dan neem je in de aanvullende omschrijving ' c.q. [nevenvordering invullen]'  op. Bijvoorbeeld 'c.q. vordering kinderalimentatie'.

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:

  • Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures
  • Civielrechtelijke zaken: hoofdstuk 3
  • Personen- en familierecht: paragraaf 3.2
  • Verzoening of royement: paragraaf 3.2.6

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Voor een beëindiging geregistreerd partnerschap verstrek je een toevoeging onder zaakcode P010.

LAT

De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur advies kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging.
Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere toevoeging wordt verzocht.

Versie 3.04 (01-06-2020)

Rechtsgebied:

Personen- en familierecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 15-12-2010

Laatst gewijzigd: 01-06-2020

Top