logo

P010 echtscheiding met nevenvorderingenprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 28 Wrb
Artikel 24 Wrb aantekening 7 HT

Artikel 32 Wrb aantekening 20 HT (bereik)

Benodigde stukken / informatie

 • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Civiel

Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener moet als personen- en familierechtspecialist zijn ingeschreven.  Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat.

Als de rechtsbijstandverlener niet als personen- en familierechtspecialist is ingeschreven wijs je de aanvraag af met tekstcode 182.

Uitzondering inschrijvingsvoorwaarden

Alleen in cassatiezaken geldt het vereiste van specialisatie niet.

Toevoegbeleid

Algemeen

Let op:
Per 1 oktober 2013 geldt voor deze zaakcode een andere eigen bijdrage (artikel 2a Bebr).

Per 1 januari 2013 geldt specialisatievereiste voor personen- en familierecht.

Voor een echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap verstrek je een toevoeging onder code P010 voor advies c.q. procedure.

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:

 • Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures
 • Civielrechtelijke zaken: hoofdstuk 3
 • Personen- en familierecht: paragraaf 3.2
 • Verzoening of royement: paragraaf 3.2.6
 • Boedelscheiding: paragraaf 3.2 en werkinstructie P050

Voorbeelden bereik

1. Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van procedures
De volgende werkzaamheden betreffen hetzelfde rechtsbelang als de echtscheiding:

 • scheiding van tafel en bed;
 • de behandeling van de voorlopige voorzieningen: paragraaf 1.4.1;
 • de wijziging van de voorlopige voorzieningen: paragraaf 1.4.1;
 • de behandeling van de nevenvoorzieningen (bijv. gezag/alimentatie/boedelscheiding/ omgangsregeling);
 • het maritaal beslag: paragraaf 3.2.5.2;
 • het opstellen van een ouderschapsplan ( zie artikel 32 Wrb aantekening 20 HT)
 • advies ontkenning vaderschap (P070);
 • advies straat- en contactverbod (O011): paragraaf 3.2.5.1.

Ouderschapsplan  (zorg- en contactregeling)

Het opstellen van een ouderschapsplan is een onderdeel van de echtscheidingsprocedure. Voor het opstellen van een ouderschapsplan verstrek je een toevoeging voor P010 voor advies c.q. procedure, zonder aanvullende omschrijving.

Echtscheiding niet ingeschreven

Als uit de aanvraag blijkt dat dezelfde advocaat verzuimd heeft de echtscheidingsbeschikking in te schrijven verstrek je in beginsel geen toevoeging. De aanvraag wijs je af (uitvoerbesluit AFI) met de volgende tekst:

“Uit de aanvraag blijkt dat de echtscheiding niet is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. De Raad is van mening dat dit mede de verantwoordelijkheid is van de advocaat. De Raad verstrekt dan ook geen (tweede) toevoeging om de echtscheiding nogmaals door de rechtbank te laten uitspreken. (art. 28 lid 1 sub b Wrb)”

Als de echtscheidingsbeschikking bewust niet ingeschreven op verzoek van de echtelieden, zie werkinstructie Bereik, paragraaf 3.2.6: verzoening of royement.

Onzijdig persoon

Zie werkinstructie P050.

Hoger beroep echtscheiding

Voor het hoger beroep tegen de echtscheidingsbeschikking verstrek je een toevoeging voor P010 (procedure), ongeacht waarvoor hoger beroep wordt ingesteld.

Rechtsbijstand na mislukte mediation

Zie werkinstructie Mediation.

Ontbinding Nikaah huwelijk

Zie werkinstructie O010.

Beëindiging VOF/onderneming

Het beleid bij beëindiging VOF/onderneming in het kader van de echtscheiding c.q. boedelscheiding staat beschreven in werkinstructie P050.

Rechtsbijstand advocaat naast mediation: LAT

Bij een beëindiging van een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen is de tussenkomst van een rechter niet nodig. Wel is een advocaat of een notaris nodig voor het maken van de beëindigingsovereenkomst. Je kunt aan de advocaat één LAT verstrekken voor deze werkzaamheden naast de mediationtoevoeging (dus niet per rechtzoekende). Deze LAT kan niet worden omgezet in een reguliere toevoeging.

Voor beëindiging van een geregistreerd partnerschap met minderjarige(n), zie  werkinstructie Mediation Vaststellen.

Rechtsbijstand advocaat tijdens of na commerciële mediation: LAT

Als de werkzaamheden van de advocaat zich beperken tot het voorbereiden en vastleggen van het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank en er is geen mediationtoevoeging afgegeven, dan kun je voor de echtscheiding één LAT verstrekken (dus niet per rechtzoekende). Deze LAT kan niet worden omgezet in een reguliere toevoeging.

LAT

De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur advies kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging.
Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere toevoeging wordt verzocht.

Versie 3.07 (01-04-2019)

Rechtsgebied:

Personen- en familierecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 15-12-2010

Laatst gewijzigd: 01-04-2019

Top