logo

H050 geschil (ver)huur bedrijfsruimteprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 12 lid 2 sub b Wrb (voldoende belang)
Artikel 32 Wrb
Artikel 4 Brt
Artikel 12 lid 2 sub e Wrb aantekening 28 en 28a HT (bedrijfsmatige belangen)

Benodigde stukken / informatie

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Civiel
  • een duidelijke toelichting op het rechtsprobleem en de noodzaak van een advocaat
  • het (financieel) belang

Toevoegbeleid

Voor een geschil over de verhuur van bedrijfsruimte verstrek je geen toevoeging ( artikel 12 lid 2 sub e Wrb). Voor de toets of sprake is van een uitzondering en/of zakelijk rechtsbelang is de werkinstructie bedrijfsmatig handelen van toepassing.

Zakelijk rechtsbelang

Er is mogelijk sprake van (voormalig) bedrijfsmatig handelen als:

  • de aanvraag over bedrijfsruimte gaat;
  • de aanvrager eisend is bij ontbinding huurovereenkomst;
  • de aanvrager verweerder is bij onderhoud;
  • de aanvrager eisend is bij herstel oude staat.

Opzegging huurcontract

Voor verweer tegen de opzegging van een huurcontract bedrijfsruimte verstrek je geen toevoeging. Het bedrijf kan zich ergens anders vestigen. Ook een hogere huurprijs op een nieuwe locatie is geen argument om een toevoeging te verstrekken. Dit wordt nooit aangemerkt als bedrijfsbedreigend.
Ook voor verweer tegen de opzegging van een huurcontract bedrijfsruimte in verband met illegale activiteiten, zoals een wietplantage, verstrek je geen toevoeging.

Garantstelling / borgstelling

Voor verweer tegen een vordering nakoming huurcontract bedrijfsruimte verstrek je geen toevoeging. Ook niet als de aanvrager (slechts) heeft meegetekend als borgsteller en hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld. Het argument dat de aanvrager zelf geen bedrijfsmatige activiteiten ontplooit en in privé wordt aangesproken is geen reden om een toevoeging te verstrekken. Zie voor de overige criteria de werkinstructie bedrijfsmatig handelen.

Samenloop geschil woon- en bedrijfsruimte

Bij een geschil over een gecombineerde woon- en bedrijfsruimte gaat het privébelang voor en toets je niet op bedrijfsmatig.

LAT

Aanvragen voor een geschil bedrijfsmatig handelen zijn uitgesloten van de LAT ( artikel 12 Wrb aantekening 28a HT). Deze aanvragen wijs je af met de volgende tekst:

“Uit de aanvraag blijkt dat de zaak betrekking heeft op een geschil ontstaan uit (voormalig) bedrijfsmatig handelen. Voor een dergelijk geschil wordt nimmer een lichte advies toevoeging verstrekt, daar de aard van het geschil zich hier niet voor leent (artikel 24a lid 1 Wrb).”

Versie 2.02 (01-04-2018)

Rechtsgebied:

Huurrecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-05-2011

Laatst gewijzigd: 01-04-2018

Top