logo

V081 Beroep vervolgaanvraag regulierprint icon

Wet- en regelgeving

Vreemdelingenwet 2000
Artikel 12 Wrb
Artikel 28 Wrb
Artikel 32 Wrb
Artikel 3 Brt
Artikel 8 Brt
Besluit eigen bijdragen rechtsbijstand (Bebr)
Artikel 5b Bvr

Benodigde stukken / informatie

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Vervolgaanvraag vreemdelingenrecht (V080 reeks)
  • een kopie van de bestreden beslissing en een toelichting op de te verrichten werkzaamheden

Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener moet als vreemdelingenrechtspecialist zijn ingeschreven. Uitzondering is niet mogelijk. Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat.

Als de rechtsbijstandverlener niet als vreemdelingenrechtspecialist is ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 182.

Toevoegbeleid

Algemeen

Let op: Deze werkinstructie is van toepassing met ingang van 1 april 2014.

Voor aanvraag toevoeging ‘beroep tegen de afwijzing van een vervolgaanvraag regulier’ gebruik je de zaakcode V081. Je verstrekt een toevoeging als de gronden zijn ingediend en aan de overige criteria is voldaan, met een duidelijke aanvullende omschrijving.

Tweede voorlopige voorziening in beroep

Je verstrekt een toevoeging voor een tweede voorlopige voorziening als er een uitzettingsdatum bekend is. Als deze niet bekend is, is spoedeisendheid niet aangetoond en wijs je de aanvraag af op prematuur, met tekstcode 131.

Aanvraag toevoeging voor tweede of vervolgaanvraag verblijfsvergunning regulier (niet toevoegen tenzij)

Voor een tweede of een vervolgaanvraag voor het verkrijgen van een reguliere verblijfsvergunning verstrek je geen toevoeging, tenzij de rechtzoekende met onmiddellijke uitzetting of inbewaringstelling wordt bedreigd (artikel 8 lid 1 sub a Brt). Bij uitzondering kun je een toevoeging verstrekken als de zaak juridisch en/of  feitelijk complex is (artikel 8 lid 2 Brt). De advocaat moet daar een gemotiveerd beroep op doen. Bij onvoldoende motivering vraag je dit na bij de advocaat. Hiervoor gebruik je tekstcode 025.

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:

-      Algemeen: hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures, vovo naast hoofdzaak.

-      Bestuursrechtelijke zaken: hoofdstuk 2, o.a. terugverwijzing, aanvragen voor partners, verzoek herziening.

-      Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, o.a. verknocht verband, (hoger) beroep en voorlopige voorziening op nader aan te voeren gronden.

LAT

Voor een beroep vervolgaanvraag regulier wordt geen LAT verstrekt. Je wijst een aanvraag voor het advies in een vervolgaanvraag regulier vreemdelingenrecht af onder het bereik van de toevoeging die is verstrekt in de eerdere procedure.

Versie 2.05 (01-04-2018)

Rechtsgebied:

Asiel- en vreemdelingenrecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-04-2014

Laatst gewijzigd: 01-04-2018

Top