logo

Financiële beoordeling Mediationprint icon

Wet- en regelgeving

Besluit toevoeging mediation (Btm)
Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand (Bebr)

Financiële beoordeling mediation

Algemeen

Je verstrekt standaard een Vmed (meer dan 4 uur mediation). Mediation kent  twee inkomenscategorieën/eigen bijdragetredes, een lage en een hoge eigen bijdrage. Alleen als de rechtzoekende in de hoogste inkomenscategorie valt, leg je de hoge eigen bijdrage op. In alle overige gevallen leg je de lage eigen bijdrage op.

Bij overschrijding van de inkomens- en/of vermogensgrens wijs je de aanvraag mediationtoevoeging af . Je vermeldt in GRAS dat sprake is van een ‘verlengde mediation’ en je vult de Q in bij financiële beoordeling. Dit om te voorkomen dat bij een eventuele peiljaarverlegging de reguliere eigen bijdrage wordt opgelegd.

Nihilstelling eigen bijdrage mediationtoevoeging na reguliere toevoeging

Je legt geen eigen bijdrage op bij een mediationtoevoeging in een zaak waarin ook een reguliere toevoeging is afgegeven (artikel 5 Btm). De financiële draagkracht is vastgesteld bij de eerdere toevoeging aan de advocaat. Je beoordeelt dus niet financieel. Dit geldt ook in het geval sprake is van een gewijzigde gezinssituatie.

Verrekening eigen bijdrage na mislukte mediation

Zie werkinstructie Financiële beoordeling.

Verrekening eigen bijdrage LAT naast mediation

Zie werkinstructie Financiële beoordeling.

Failliet en saniet

Is de rechtzoekende failliet is of zit hij in de Wsnp, dan beoordeel je met de eigen verklaring de financiële toets positief. Je legt de eigen bijdrage op met type ‘M’.

Mediation en peiljaarverlegging

Bij een mediationtoevoeging heeft rechtzoekende in twee gevallen belang om een aanvraag peiljaarverlegging in te dienen.

-         Na een financiële afwijzing

-         Bij oplegging van de hoge eigen bijdrage.

In de werkinstructie Peiljaarverlegging is de beoordeling beschreven.

Diagnose en Triage niet van toepassing

De werkinstructie ‘Diagnose en Triage’ is niet van toepassing op mediationtoevoegingen. Zie werkinstructie Diagnose en Triage.

Versie 1.02 (01-07-2015)

Rechtsgebied:

Financiële beoordeling

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-06-2013

Laatst gewijzigd: 01-07-2015

Top