logo

Bereikprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 32 Wrb

'De toevoeging geldt uitsluitend voor het rechtsbelang ter zake waarvoor zij is verleend en, in het geval van een procedure, voor de behandeling daarvan in één instantie, de tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak daaronder begrepen.'

Artikel 28 lid 1 sub b Wrb

'Het bestuur kan de toevoeging weigeren indien de aanvraag betrekking heeft op een rechtsbelang ter zake waarvan de aanvrager aanspraak kan maken op rechtsbijstand op grond van een eerder afgegeven toevoeging.'

Artikel 1 Brt

'In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op de rechtsbijstand;
b. belang: het belang voor de behartiging waarvan de rechtzoekende rechtsbijstand verzoekt voorzover dat belang hem rechtstreeks en individueel aangaat.’

Artikel 1 Bvr

Het procedurebegrip en advies wordt gedefinieerd in artikel 1 Bvr.

Links naar werkinstructies over bereik per rechtsterrein 

 1. Bereik algemeen
 2. Bereik bestuursrechtelijke zaken
         - Meerdere beslissingen/rechtsvragen- Asiel- en vreemdelingenzaken
 3. Bereik civielrechtelijke zaken
        - Algemeen, o.a. executiegeschil en beslag
        
  - Personen- en familierecht
        - Arbeidsrecht
        - Huurrecht
 4. Bereik strafrechtelijke zaken
        -    Algemeen
        -    Geen bereik
        -    Samenloop met civiele zaak

 

Versie 2.01 (01-01-2015)

Rechtsgebied:

Alle rechtsterreinen

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-10-2014

Laatst gewijzigd: 01-01-2015

Top