logo

Algemeen toevoegbeleidprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 28 Wrb
Artikel 4:6 Awb

Algemeen beleid

Termijn indienen aanvraag

Op grond van artikel 28 lid 1 sub a Wrb verstrek je geen toevoeging als de aanvraag wordt ingediend nadat de rechtsbijstand reeds feitelijk is verleend. In aantekening 2 onder artikel 28 Wrb staat dat als er door de advocaat een verschoonbare reden wordt aangegeven bij de aanvraag alsnog een toevoeging kan worden verstrekt.

Van een aanvraag straftoevoeging (S-codes) die binnen vier weken na de zittingsdatum wordt ontvangen neemt de Raad aan dat er een verschoonbare reden is voor het later indienen. Als de aanvraag op basis van de overige criteria voor toevoeging in aanmerking komt verstrek je zonder opgaaf van een verschoonbare reden een toevoeging.

Herhaalde aanvraag

Voor de beoordeling van een herhaalde aanvraag toevoeging is het noodzakelijk dat de rechtsbijstand nog niet beëindigd is en dat er nieuwe feiten en/of omstandigheden (nova) worden aangevoerd ( artikel 4:6 Awb).

In de volgende gevallen wordt er aangenomen dat er sprake is van nova als:

a.      de persoonlijke omstandigheden van de rechtzoekende wijzigen. Bijvoorbeeld van gehuwd naar alleenstaand;

b.      er een wijziging optreedt in de financiële situatie ten opzichte van de eerste aanvraag, bijvoorbeeld lager inkomen door een uitkering;

c.      de herhaalde aanvraag in een nieuw kalenderjaar wordt ingediend. Zie gebruikersinstructie Afwijzing toevoeging T, nieuwe aanvraag T+1.

Bij verstrekken van een toevoeging na een herhaalde aanvraag is sprake van een tussentijdse ingangsdatum. 

Een herhaalde aanvraag zonder nova wijs je inhoudelijk (AFI) af met de volgende tekst: “U heeft een herhaalde aanvraag toevoeging gedaan. De Raad wijst de aanvraag af omdat u geen nieuwe feiten en/of gewijzigde omstandigheden vermeldt (artikel 4:6 Awb)”.

Buiten termijnstelling PJV en nieuwe aanvraag toevoeging

Als een aanvraag toevoeging financieel is afgewezen, dan kan men niet met een nieuwe aanvraag toevoeging alsnog een verzoek PJV gehonoreerd krijgen.
Na afgifte van de toevoeging op grond van nova kan een verzoek PJV worden ingediend, waarbij je niet meer toetst op nova. Deze zijn namelijk getoetst bij de herhaalde aanvraag toevoeging.

 

Versie 1.00 (01-10-2019)

 

 

Rechtsgebied:

Alle rechtsterreinen

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-10-2019

Laatst gewijzigd: 01-10-2019

Top