logo

Werkinstructies toevoegen

Hier treft u de werkinstructies aan die van toepassing zijn voor het beoordelen van een aanvraag voor toevoeging. Daar waar de tekst van de werkinstructie afwijkt van het gepubliceerde beleid in het Handboek Toevoegen, is de tekst van de werkinstructie doorslaggevend. Het gewicht in punten dat aan de zaakcode voor de toevoeging is gekoppeld vindt u in de zaakcodelijst.

 

Lasten/aanwijzingen (straf- en civielrechtelijk)

Alle rechtsterreinen

Ambtenarenrecht

Arbeidsrecht

Asiel- en vreemdelingenrecht

Belastingrecht

Bestuursrecht

Erfrecht

Faillissementrecht / Schuldsanering

Financiële beoordeling

Goederenrecht

Huurrecht

Milieurecht

Overige zaken - civiel recht

Personen- en familierecht

Registratievoorschriften

Sociale verzekeringen

Sociale voorzieningen

Strafzaken niet verdachten

Strafzaken verdachten

Verbintenissenrecht

Woonrecht

Top