logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Met ingang van 1 april voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. Hieronder volgt een kort overzicht van de wijzigingen.

 

Naar aanleiding van recente jurisprudentie is de werkinstructie op een aantal punten aangepast:

- Bij samenhang in strafzaken is de tekst bij artikel 21 Bvr met enkele voorbeelden uitgebreid;

- Bij een voornemen tot strafbeschikking en het horen zijn de werkinstructies van artikel 18 Bvr, 19 Bvr, S030 en S041 aangepast.

 

Verder is bij Bedrijfsmatig handelen vermeld dat bij Wsnp en zakelijke schulden de uitzondering niet van toepassing kan zijn;
De werkinstructie Mutatie beëindiging/intrekking is aangepast ten aanzien van het verzoek om intrekking van de rechtzoekende;
De werkinstructie O033 is uitgebreid met de renvooiprocedure, schuldsanering bij zakelijke schulden en breed moratorium;
Bij P043 is het beleid met betrekking tot de oproeping informant vermeld.

Het beleid over ernstige gewelds- en zedenmisdrijven is op 7 december 2016 reeds aangepast, zie de werkinstructies bij artikel 18 en 24 Bvr, Bereik civiele zaken, Financiële beoordeling en O013. Deze wijzigingen zijn voor de volledigheid ook opgenomen in de lijst wijzigingen per 1 april 2017.

 

 

 

 

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).