logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het regiokantoor voor nadere toelichting.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Werkinstructie Bereik en Werkinstructie High Trust Steekproefcontrole per 1 oktober 2014
In vrijwel iedere (zaakcodegerelateerde) werkinstructie staan onderdelen van beleid over bereik van de toevoeging. Voor een goed begrip van en inzicht in dat beleid is het beleid samengevoegd in één overzichtelijke werkinstructie Bereik. De losse beleidsfragmenten zijn uit de overige werkinstructies gehaald, in plaats daarvan wordt verwezen naar de toepasselijke onderdelen in de werkinstructie Bereik. U vindt de werkinstructie Bereik onder 'Werkinstructies Toevoegen' bij 'Alle rechtsterreinen'.


Alle informatie over de uitvoering van de steekproef en de beoordeling van bevindingen is nu in één werkinstructie opgenomen.  De Raad heeft zich bij de totstandkoming van de werkinstructie door de Orde laten adviseren. U vindt de werkinstructie onder 'Werkinstructies Vaststellen' bij 'Alle rechtsterreinen'.

 

Wijzigingen per 1 augustus 2014
Aan de werkinstructies over het vaststellen van piketdeclaraties is een link naar het Reglement Piket  toegevoegd.

 

Eerdere belangrijke wijzigingen  
Vanaf 15 februari 2014 wordt in bestuursrechtelijke zaken en strafzaken niet langer een lagere vergoeding van 2 punten vastgesteld als de zaak door het bestuursorgaan of de rechter “kennelijk” is afgedaan. Deze verlaging was één van de maatregelen uit de zogenoemde AMvB Taakstelling II, die op 1 oktober 2013 in werking is getreden.

In de praktijk betekent dit dat zaken in het bestuursrecht of strafrecht die kennelijk worden afgedaan weer de gewone vergoeding krijgen. De werkinstructies zijn hierop aangepast.

Per 1 oktober 2013 is het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (pdf) van kracht.  Per 1 januari 2014 is voor vervolgaanvragen in het asielrecht het vergoedingensysteem 'no cure, less fee' (pdf) van kracht. Beide Besluiten zijn verwerkt in de toepasselijke werkinstructies.

 

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).