logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Met ingang van 1 oktober 2015 is een aantal werkinstructies aangepast, aangevuld en/of verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

 

In de werkinstructie Financiële beoordeling is verduidelijkt welke stukken noodzakelijk zijn als een rechtzoekende inkomen of vermogen in het buitenland krijgt. Besluiten van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) vallen per 1 maart onder het civiele recht in plaats van het bestuursrecht, voortaan gebruikt u daarom de zaakcode O030 (i.p.v. B010). Bij de werkinstructie B010 is een aanvulling opgenomen over herzieningsverzoeken met betrekking tot het alcoholslotprogramma.

 

Het beleid voor verwijzingen van het Juridisch Loket is aangepast aan de gewijzigde werkwijze van het Loket, zie werkinstructie Diagnose & Triage. Bij de werkinstructie A030 is een nieuw fenomeen opgenomen: het socialemediabeding. De werkinstructie O013 heeft een grote wijziging ondergaan omdat de werkwijze van de Pilot Ernstig Geweld- of Zedenmisdrijf (EGZ) is opgenomen in de werkinstructie. 

 

Tot slot is de werkinstructie 'Beoordeling van bevindingen', onderdeel van de vaststelwerkinstructie High Trust Steekproefcontrole, op meerdere punten aangevuld en verduidelijkt.

 

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).