logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het regiokantoor voor nadere toelichting.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Met ingang van 1 maart 2015 wijzigt artikel 28, eerste lid, Wet beëdigde tolken en vertalers. De werkinstructie van artikel 26 Bvr is om die reden aangepast. Hier vindt u de preview van de werkinstructie zoals deze per 1 maart geldt.

Met ingang van 1 februari 2015 is de AMvB stelselwijziging Rechtsbijstand I van kracht. Met invoering van de AMvB wordt onder andere het basisbedrag voor berekening van de toevoegingsvergoeding per 1 februari verlaagd naar € 105,61. De administratieve kostenvergoeding is per 1 februari 2015 € 18,94.

 

Er is een ook aantal nieuwe zaakcodes: B011 (gijzeling in het kader van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften – vier punten); S042 (supersnelrecht – vier punten); Z011 (overleveringswet – zes punten). Zaken op grond van de uitleveringswet blijven gecodeerd onder zaakcode Z010.

 

U treft op Kenniswijzer geen werkinstructies aan van S042, Z010 en Z011, omdat het gerecht in deze zaken exclusief bevoegd is een beslissing te nemen over gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze zaken wordt door de Raad ambtshalve toegevoegd op basis van de last van het gerecht. 

 

Zie e-nieuwsbrief van 2 februari 2015 voor een uitgebreid overzicht van de wijzigingen.

 

Sinds 1 januari 2015 vindt u op Kenniswijzer de werkinstructies voor het beoordelen van de (vervolg)aanvraag voor extra uren en voor de declaratie van extra uren. Deze werkinstructies extra uren vervangen de Leidraad bewerkelijke zaken.

Werkinstructies asiel
De werkinstructies asiel zijn geactualiseerd. Zo is de term ‘afzonderlijk vluchtverhaal’ vervangen door ‘afzonderlijk asielmotief’ om duidelijker aan te geven dat het om de inhoud van het asielverzoek gaat en niet om het reisverhaal. Onder het kopje wet- en regelgeving is een zaakcodetabel asiel opgenomen, hierin is terug te vinden welke zaakcode wanneer van toepassing is.

Formulering van het beleid bij nareizigers (werkinstructie V060) is gewijzigd en aangepast aan de actuele afhandelingswijze door de IND. Ook het beleid bij verlenging van de inbewaringstelling bij vreemdelingenbewaring, werkinstructie Z140/Z141, is geactualiseerd.

Aanvullingen op werkinstructies
Daarnaast is de werkinstructie Bedrijfsmatig handelen uitgebreid met beleid over beoordeling van de onderneming en is de werkinstructie Financiële beoordeling aangevuld met nader beleid over beoordeling van rechtspersonen. De vaststelwerkinstructie over samenhang (artikel 11 Bvr) is aangevuld. Er is ook sprake van samenhang als een van de samenhangende zaken buiten zitting om is afgehandeld.

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).