logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Het beleid over ernstige gewelds- en zedenmisdrijven is op 7 december 2016 aangepast, zie de werkinstructies bij artikel 18 en 24 Bvr, Bereik civiele zaken, Financiële beoordeling en O013.

Per 1 oktober voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

- Bij P050 Boedelscheiding is een nieuwe alinea over onzijdig persoon ingevoegd;

- Door wijzigingen in het procesrecht is de werkinstructie Bereik in Arbeidsrechtzaken aangepast;

- Bij Resultaatbeoordeling zijn twee voorbeelden opgenomen over resultaat en connexe procedures;

- In Vreemdelingenzaken is het beleid aangepast voor het indienen van gronden;

- In de werkinstructie bij Artikel 11 Bvr is het beleid samenhang in advieszaken vervallen;

- De werkinstructies Strafpiket en Bedrijfsmatig handelen zijn tekstueel aangepast.

 

 

 

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).