logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Per 1 juli 2016 voert de Raad wijzigingen door in de werkinstructies op Kenniswijzer. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

De wijzigingen betreffen onder andere het in maart 2016 ingevoerde 'spoor 2- beleid'. We berichtten u hier al over in een nieuwsartikel van 2 mei jl

Daarnaast is ook in het beleid van de Raad beschreven hoe de Raad omgaat met een toevoegingsaanvraag, nadat een toevoeging op last is ingetrokken, omdat de rechtzoekende op betalende basis wenst te worden bijgestaan.

Het beleid bij ‘verzet tegen strafbeschikking’ is verder verduidelijkt.

In het overzicht van de wijzigingen per 1 juli 2016 treft u ook een aantal wijzigingen aan dat tussen 1 oktober 2015 en 1 juli 2016 is gepubliceerd, maar nog niet in een overzicht was opgenomen.

 

 

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).